THĂM DI TÍCH THỦ PHỦ GIÓ NGÀN


“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích, nước nhà Việt Nam”*
                       ***** 


Về thăm thủ phủ gió ngàn
Thăm rừng Việt Bắc, đại ngàn mây mưa
 Thăm di tích lán Nà Lừa
Bác lâm bệnh nặng, năm xưa lán này
Thời cơ tính phút tính giây
Đồng minh đánh Nhật đuổi Tây đầu hàng
Mốc son lịch sử sang trang
Bệnh tình của Bác vẫn đang hoành hành
May sao thầy thuốc đến nhanh
Có liều thuốc quý để giành lâu nay
Uống vào bệnh Bác đỡ ngay
“Anh Văn” túc trực đêm ngày không ngơi
Ghé tai Bác nhắc mấy lời
Thời cơ vàng ngọc tới rồi gấp hơn
Dù cho đốt cháy trường sơn
Quyết dành độc lập giang sơn nước nhà
Lệnh tổng khởi nghĩa ban ra
Đánh Tây đuổi Nhật dân ta vững vàng
Triều đình nhà Nguyễn sẵn sàng
Trao gươm, nạp ấn khép trang ngai vàng
Dân ta cả nước rộn ràng
Đón ngày chiến thắng, tiếng vang già Hồ
Thủ Đô rợp bóng hoa cờ
Mừng ngày độc lập, ngày chờ đêm mong
Dù cho tát cạn biển đông
Việt Nam quyết giữ non sông vững bền.

Ghi chú*Đây là   Hai câu thơ mở, của bài sử thi

Lịch sử nước ta, Bác Hồ viết năm 1941

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét